časopis

100 miliárd korún. Toľko plánujú investovať do vlakov Českej dráhy v nasledujúcich 10 rokoch

České dráhy plánujú v nasledujúcich desiatich rokoch investovať do svojho vozového parku až 100 miliárd korún. Chcú za to nakupovať nové aj rekonštruované vlaky, zamerať sa chcú aj na vybavenie tých existujúcich. Po zverejnení hospodárskych výsledkov to povedal Českej tlačovej kancelárii nový predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČD Michal Krapinec.
České dráhy majú teraz okolo 500 lokomotív, ďalej až tisíc motorových vozidiel a ucelených jednotiek a vyše 20 00 osobných vozidiel. Priemerné starí vozidiel je cez 30 rokov.

Dráhy preto chcú svoj vozový park postupne omladzovať, čo by podľa Krapinca mohlo postupne lákať cestujúcich späť do vlakov. Pôjde o kombináciu vlakov úplne nových a vlakov typu second-hand zo zahraničia.

Rad kontraktov dopravca uzavrel už v predchádzajúcich mesiacoch. Ide napríklad o objednávku 50 dvojvozových a 60 trojvozových elektrických vlakov RegioPanter pre regionálnu dopravu. Vlaky bude dopravca do prevádzky zavádzať postupne, v súčasnosti už jazdia napríklad v Juhočeskom a Plzenskom kraji.

Ďalších 66 motorových vlakov, vybavených zabezpečovacím systémom ETCS, si dráhy objednali od poľského výrobcu PESA Bydgoszcz. Prvé jednotky by spoločnosť mala dostať v budúcom roku. Rámcová zmluva s poľským výrobcom potom umožňuje odber až 160 vlakov.

Novinkou v diaľkovej a medzinárodnej doprave potom bude 20 deväťzových netrakčných súprav od konzorcia Siemens Mobility a Škoda Transportation. Vlaky s prevádzkovou rýchlosťou až 230 km/h chce dopravca využívať hlavne na medzinárodných tratiach do Nemecka či Rakúska. Prvé súpravy dostane v roku 2024.

Na medzištátne spoje potom dráhy v budúcnosti nasadí aj 50 viacsystémových elektrických lokomotív Vectron MS s maximálnou rýchlosťou 230 kilometrov za hodinu.
Dráhy ďalej pripravujú súťaž na elektrické vlaky s minimálnou kapacitou 400 miest na sedenie pre Pražskú integrovanú dopravu, ktoré doplnia a do budúcnosti nahradia súpravy CityElefant.
Investovať tiež podľa Krapinca plánujú aj do vozidiel s alternatívnymi pohonmi, konkrétne na batériový alebo vodíkový pohon.

Okrem nákupov či prenájmu vlakov chce nový šéf zapracovať aj na vybavení existujúcich vlakov. Počíta tak s ďalším rozšírením internetového pripojenia vo vlakoch a tiež vybavením súprav technikou, ktorá by zlepšovala podmienky na telefonovanie.

České dráhy si chcú počas tohto roku na trhu otvoriť finančné linky k desiatkam miliárd korún na investície. Plánujú využiť niekoľko zdrojov prevažne z európskeho finančného trhu.

Peniaze bude spoločnosť podľa Krapinca čerpať v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov podľa investičných potrieb. Celkom by mohlo ísť o nižšie desiatky miliárd korún. Časť peňazí by mala pochádzať z tzv. zelených eurobondov, o ktoré sa bude podnik uchádzať v júni. Ďalšie zdroje majú pochádzať od Eurofimy alebo Európskej investičnej banky.

Šéf dráh upozornil, že pre ďalšie financovanie bude kľúčové ratingové hodnotenie, ktoré investorom ukazuje schopnosť riadneho splatenia záväzkov. Čím je rating vyšší, tým lepšie je dlžník vnímam v očiach veriteľov a tým je aj pravdepodobné, že si bude schopný zaistiť lacnejšie pôžičky.

Dráhy vlani u agentúry Moody’s udržali rating na úrovni Baa2 so stabilným výhľadom, ktorý patrí k nižšiemu hodnoteniu v rámci investičného pásma. Aktualizácia ratingového hodnotenia prebieha spravidla raz za rok a ďalšie hodnotenie by agentúra mala vydať na prelome mája a júna.

Zjednotenie opráv
Michal Krapinec tiež plánuje zmeny opravárenského sektora vo vnútri skupiny. Ten je v súčasnosti rozdrobený medzi jednotlivé firmy v skupine, v pláne je preto jeho konsolidácia.
Do budúcnosti by tak mohla vzniknúť aj nová dcérska spoločnosť v rámci skupiny, ktorá by ponúkala služby aj ostatným dopravcom.

„Je potrebné sa na segment opravárenstva pozrieť komplexne. Máme rôzne servisno-opravárenské strediská, pričom každé robí primárne rôzne typy a stupne opráv, ale ich kompetencie sa aj sčasti prekrývajú,“ uviedol Krapinec pre agentúru ČTK.
Poukázal na skutočnosť, že vlastné opravárenstvo majú materské České dráhy, ďalej ČD Cargo a tiež dcérska spoločnosť DPOV.

Podľa Krapinca by však bolo ideálne postupne spojiť tieto aktivity pod jeden subjekt. Kým sa tak ale stane, chce začať tým, že opravárenstvo v skupine ČD zjednotí pod jeden účtovný okruh. Tým chce v prvej fáze identifikovať všetky náklady, výnosy a s tým aj procesy, ktoré sa viažu na opravy a servis vo vnútri skupiny.
„Keď sa potom ukáže, že tá účtovná jednotka môže obstáť na trhu, potom sa môžeme baviť o tom, že by sme z toho urobili samostatnú dcérsku spoločnosť,“

ČD v strate zostávajú, ale podarilo sa jej znížiť
Michal Krapinec sa stal predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Českých dráh v závere marca, keď uspel vo výberovom konaní. Vo funkcii nahradil Ivana Bednárika, predtým pôsobil na čele dcérskej firmy dráh ČD-Telematika.
Osobná doprava Českých dráh sa v roku 2021 kvôli pokračujúcej pandémii covid-19 stretla s dramatickým poklesom počtu cestujúcich. Materské České dráhy zostali v strate. Tú sa ale medziročne podarilo znížiť. Ostatné spoločnosti Skupiny ČD boli ziskové. Ako celok vykázala Skupina Českej dráhy podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) stratu 1,6 miliardy korún, čo je o 2,5 miliardy lepší výsledok ako v roku 2020.

Akciová spoločnosť Českej dráhy, ktorá bola pandémiou najviac zasiahnutá, medziročne znížila stratu zo 4 na 1,87 miliardy korún. Podiel na tom majú zavedené úsporné a pretržbové opatrenia.

„Rastla efektivita a klesali mzdové náklady. Čiastočne nám pomohli stratu tržieb pokryť aj kompenzácie za prvú vlnu koronavírusu,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Českých dráh Michal Krapinec.

„Rok 2021 bol kvôli protikoronavírusovým opatreniam pre České dráhy mimoriadne náročný. Počas jarného uzavretia okresov s nami jazdila v priemere len desatina obvyklého počtu cestujúcich a ani vo zvyšku roka sme sa nedostali na čísla bežné pred pandémiou.“ Do konečného výsledku materskej spoločnosti sa negatívne premietla aj tvorba rezerv na súdne spory a opravná položka na majetok. „Bez toho by sme dosiahli čierne čísla. Podľa účtovných pravidiel sme ale povinní vo výsledku zohľadniť všetky skutočnosti, o ktorých sa dozvieme pred schválením účtovnej závierky. Preto sme napríklad vytvorili rezervu na súdne spory, ktoré riešime a musíme byť pripravení na ich prípadné vysporiadanie,“ dodal Krapinec.

Aj napriek ťažkej ekonomickej situácii národný dopravca pokračoval podľa vyjadrenia manažmentu v obnove vozidlového parku a modernizácii opravárenskej základne.

Do prevádzky boli uvedené InterJety alebo v regionálnej doprave 15 elektrických jednotiek RegioPanter najnovšieho prevedenia. Otvorená bola moderná opravárenská hala v Brne-Maloměřiciach a ďalšia špičkovo vybavená hala vyrástla počas roka v Plzni. Obe poskytujú zázemie na údržbu ucelených jednotiek i klasických osobných vozidiel, konštatuje dopravca.

Všetky dcérske spoločnosti Skupiny Českej dráhy boli vlani ziskové.

Najväčšia z nich, ČD Cargo, sa medziročne zlepšila o viac ako pol miliardy a vykázala zisk po zdanení vo výške 289 miliónov korún. V roku 2020 pritom vplyvom pandémie firma skončila v strate.

„Rast prepravných objemov a implementované stabilizačné opatrenia v ťažkom covidovom roku 2020 umožnili vrátiť ČD Cargo v minulom roku späť do čiernych čísel. Medziročné navýšenie objemu tržieb zaznamenali takmer všetky nami prepravované komodity okrem automotive a kombinovanej dopravy, kde rast brzdil rad externých vplyvov,“ opísal situáciu predseda predstavenstva ČD Cargo Tomáš Tóth.

„Úspešný rok za sebou máme aj v zahraničí. Predovšetkým pobočky v Rakúsku a v Nemecku sa aktívne zapojili nielen do realizácie našich pravidelných prepráv, ale svojou flexibilitou zaistili vozidlo celého radu spotových obchodných prípadov,“ uzavrel Tóth.

Get in Touch

časopis

Další články autora

PR články

Reklama

časopis

Nejnovější články