časopis

Nové skúšky v autoškole

Záujemcovia o získanie vodičského oprávnenia sa budú od začiatku júna v testoch stretávať s novými otázkami. Tie sa viac zamerajú na predvídanie a bezpečnú jazdu a špeciálnu pozornosť venujú najzraniteľnejším účastníkom: chodcom, motorkárom a cyklistom. Prvýkrát budú zaradené aj edukatívne videá, ktoré spolu s už zavedenými animáciami ešte lepšie vtiahnu budúcich vodičov do riešenia každodenných situácií v reálnej prevádzke.
Nové skúšobné otázky dnes predstavili zástupcovia Ministerstva dopravy a Asociácie autoškôl. Ide o 100 nových textových a 20 animovaných dopravných otázok na skúšky v autoškolách, ktoré sa postupne nasadzujú do ostrých testov.

„Už 5. júna pridáme do testových otázok pre záverečné skúšky v autoškolách ďalších 32 z nich. Textovou aj audiovizuálnou formou budú ešte lepšie predstavovať budúcim vodičom bežnú prevádzku. Novo nebudú chýbať ani plnohodnotné videá, napríklad s pohybujúcimi sa chodcami“, hovorí Stanislav Dvořák, riaditeľ Odboru agend vodičov Ministerstva dopravy.

Testy skladajú žiadatelia on-line v systéme Ministerstva dopravy. Každý žiadateľ ich musí úspešne absolvovať, aby mohol pokračovať v praktickej časti skúšky, tj v jazdách.

„V testových otázkach zo skúšky sa teraz zameriavame na aktuálne témy súvisiace so zlepšujúcim sa počasím na jar av lete, keď sa na cestách vodiči viac stretávajú s motorkármi, cyklistami či chodcami. Pamätáme tak napríklad na situácie, kedy je potrebné sa pred otvorením dverí zaparkovaného auta dobre pozrieť do spätného zrkadla, aby sme neohrozili prechádzajúceho cyklistu, či pripomíname zákonitosti záchranárskej uličky,“ charakterizuje novinky predseda Asociácie autoškôl Aleš Horčička.

Začlenenie už tretej sady testovacích otázok do systému skúšok v autoškolách zaistil štátny podnik CENDIS, ktorý príslušnú aplikáciu prevádzkuje a technicky zaisťuje jej bezproblémový chod.

„Dynamické video sekvencie, ktoré veľmi realisticky zobrazujú situácie, s ktorými sa vodič v prevádzke môže stretnúť, sú novým typom otázok. V rámci cvičného testu sa možno k videu vrátiť späť, ale vždy sa musí vidieť celé, aby bolo možné zadať alebo zmeniť odpoveď. Chceli sme sa tak čo najviac priblížiť k reálnej dopravnej situácii, keď vodič v prevádzke nemá možnosť zastaviť čas, vrátiť sa a rozhodnúť sa inak, správne,“ približuje riaditeľ štátneho podniku Cendis Jan Paroubek.

S testovými otázkami na skúšky v autoškole sa ročne stretne až 120 tisíc záujemcov o vodičské oprávnenie. Teoretické skúšky prebiehajú na počítačoch v 206 obciach s rozšírenou pôsobnosťou po celej republike.

Get in Touch

časopis

Další články autora

PR články

Reklama

časopis

Nejnovější články