časopis

Za volant v sedemnástich? Chystá sa novela, meniť sa bude aj bodový systém

Podľa vzoru Nemecka by mohli riadiť auto pod dohľadom aj vodiči vo veku 17 rokov. Uvažuje o tom novela zákona o premávke na pozemných komunikáciách, ktorú pripravilo ministerstvo dopravy. V návrhu je aj výrazná zmena bodového systému, ktorá sprísňuje postihy pri závažných priestupkoch, ako je napríklad prekročenie rýchlosti alebo alkohol za volantom, niektoré naopak už vôbec nesankcionuje.
Za volant skôr a vodičák na skúšku
Súčasťou novely je prevratná novinka, a to možnosť získať vodičský preukaz už po dovŕšení 17 rokov. Mladiství by tak mohli do dosiahnutia plnoletosti jazdiť pod dohľadom skúsených vodičov, napríklad rodičov. Podmienkou je, aby tzv. skúsený vodič mal aspoň desaťročnú prax a zároveň žiadny záznam v bodovom registri vodičov.

,,Napríklad v Nemecku sa podľa štatistík ukazuje, že to je prvok, ktorý by mohol prispieť k väčšej bezpečnosti, pretože platí, že mnoho dopravných nehôd je dané nedostatkom vodičských skúseností a odhadu toho, čo rýchla jazda môže spôsobiť. A práve prítomnosť mentora-skúseného vodiča môže pomôcť osvojiť si správne návyky za volantom.“, hovorí hovorca ministerskej dopravy František Jemelka.

Podľa ministerstva sú odozvy také, že to veľmi významne prispieva práve k ohľaduplnejšiemu správaniu v cestnej premávke, pretože v prítomnosti skúseného vodiča, často rodičia, získavajú začínajúci vodiči prvé návyky.

,,Zmyslom tejto novinky je riadenie a získavanie vodičských zručností v kontrolovanom prostredí s mentorom. Veľa dopravných nehôd je totiž spôsobených nedostatkom skúseností začínajúcich vodičov“, hovorí Jemelka.

Ďalšou novinkou pre začínajúcich vodičov, o ktorých už Ekonomický denník písal, je vodičák na skúšku. Ten by mal platiť do prvých dvoch rokov ich praxe.

Podľa súčasného návrhu by mal fungovať tak, že v prípade spáchania závažného priestupku a dosiahnutia šiestich trestných bodov by musel tento vodič absolvovať špeciálne školenie a skúšobnú jazdu.

Najskôr v USA
V Spojených štátoch amerických môžu mladí riadiť pomerne skoro. Provizórny vodičský preukaz, takzvaný Learner’s permit, je možné získať už od 14, resp. 16 rokov, a to podľa daného štátu.

Tento preukaz umožňuje riadiť osobné auto za sprievodu človeka staršieho ako 21 rokov. V niektorých štátoch je povolené držiteľom Learner’s permit jazdiť do školy a späť bez sprievodu.

Learner’s permit je podmienkou na získanie plnohodnotného vodičského preukazu.

V niektorých krajinách Európskej únie je možné riadiť auto už od sedemnástich rokov. Zákon však nariaďuje prejsť určitý počet kilometrov pod dohľadom staršieho a skúsenejšieho vodiča.

Skúsenej osobe musí byť viac ako 30 rokov, vodičský preukaz musí vlastniť dlhšie ako päť rokov a nesmie mať viac ako tri trestné body v registri.

Nový bodový systém: telefonovanie už za 4 body
Bodový systém funguje v Česku už 16 rokov. Ale je to úplne prvýkrát, kedy je navrhnutá takto veľká úprava. Zmena prináša novo iba tri sadzby: 2, 4 a 6 bodov.

„Peňažné aj bodové sankcie by sa mali zvyšovať s mierou nebezpečnosti priestupkov. Sprísniť by sa mohli sankcie napríklad aj pri držaní telefónu za jazdy, ktoré by nové miesto dvoch trestných bodov bolo za štyri a maximálna pokuta až 4000 korún. Zmiernenie postihov sa predpokladá napríklad pri zlom parkovaní alebo nerozsvietených svetlách,“ povedal v rozhovore pre ČTK minister dopravy Martin Kupka.

Inšpiráciou pre zmenu bodového systému boli okolité krajiny, kde majú podobný systém už vyskúšaný.

Nechceme šikanovať vodiča
Vodiči, ktorí sa snažia dodržiavať predpisy a úmyselne ich neporušujú, čaká bonus v podobe nulového bodového postihu menej závažných priestupkov.

„Nechceme šikanovať slušných vodičov. Novo budú bez bodu desiatky menej závažných priestupkov, ako sú napríklad nerozsvietené svetlá, prekročenie rýchlosti do 10 kilometrov za hodinu alebo zlé parkovanie“, vysvetľuje hovorca ministerstva dopravy.

Hoci sú tieto priestupky bez odčítania bodu, pokuty na mieste vodiča neminú. Najnižšia, teda 1 500 korún, je za jazdu bez pásov alebo nerozsvietené svetlá. O tisíc korún viac zaplatí za prekročenie rýchlosti o 20 kilometrov za hodinu. Až 5 000 korún potom vodič dostane za otáčanie na diaľnici či vjazd na železničný prejazd.

V správnom konaní sú stanovené aj 4 pásma pokút. Najvyššia sadzba je za odmietnutie testu na alkohol, tu môže vodič zaplatiť od 25 000 do 75 000 korún. Za jazdu na červenú je postih stanovený do 7 do 25 tisíc korún. Jazda bez pásov vyjde vodiča až na 5 000 korún.

Zároveň sa sadzby dvojnásobne zvyšujú v prípade, keď vodič spácha zároveň dopravnú nehodu. Novo bude tiež možné udeliť zákaz činnosti až na 3 roky.

Bodový systém v SR funguje 16 rokov. V minulom roku prišlo o vodičské oprávnenie kvôli dosiahnutiu maximálneho počtu 12 trestných bodov cez 41.000 vodičov.

Get in Touch

časopis

Další články autora

PR články

Reklama

časopis

Nejnovější články